Izborna skupština 04.04.2020. u Zagrebu u 12.30 sati

 • Na temelju članka 22. stavka 7. Statuta Foruma ortopeda i traumatologa Hrvatske sazivam elektronsku sjednicu Skupštine Udruge, koja će se održati u Zagrebu u subotu 04.104.2020. s početkom u 12:30 sati, te predlažem sljedeći
  D N E V N I R E D
  1. Otvaranje sjednice Skupštine FORTHa i prihvaćanje Poslovnika o radu Skupštine FORTHa
  2. Izbor radnih tijela Skupštine: Radno predsjedništvo, Verifikacijska komisija, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika)
  3. Izvješće Verifikacijske komisije
  4. Razrješenja članova tijela Udruge
  5. Izbor tijela Udruge (predsjednik FORTH, 1. dopredsjednik FORTH, 2. dopredsjednik, 4 člana Upravnog odbora, Nadzorni odbor i tajnik FORTH)
  6. Plan rada Udruge u mandatu 2020./ 2024 godini
  7. Razno prof.dr.sc. Robert Kolundžić, predsjednik

 • AD 2. Izbor radnih tijela Skupštine: Radno predsjedništvo (Predsjednika i dva člana), Verifikacijska komisija, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika)
 • VERIFIKACIJSKA KOMISIJA: Marijana Šimić, Tomislav Ribičić i Tadija Petrović ZAPISNIČAR: Filip Grladinović OVJERITELJ ZAPISNIKA: Jakov Prenc i Brankica Trzun

 • AD3. Izvješće Verifikacijske komisije će biti na temelju aktivne prisutnosti na W/APPu od 12.30 do 13.45 Napomena: Prema članku 25. Statuta Foruma ortopeda i traumatologa Hrvatske „Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštoine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako statutom nije određena posebna većina. Ako na početku Skupštine nije nazočan dovoljan broj članova Skupštine, čekat će se jedan sat. Tada Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna trećina članova Skupštine, odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Skupštine.”

 • AD 4. Razrješenja članova tijela Udruge Prijedlog je da se razrješe svi članovi tijela FORTHa te da se pristupi izboru novih.

 • AD 5. Izbor tijela Udruge (predsjednik FORTHa, 1. dopredsjednik FORTHa, 2. dopredsjednik FORTHa, 4 člana Upravnog odbora FORTHa, Nadzorni odbor FORTHa i tajnik FORTHa) PRIJEDLOG: PRIHVATITI PREDLOŽENE

 • AD 6. Program rada Udruge u mandatu 2020./ 2024. – zajednički program rada Udruge Robert Kolundžić i Damir Hudetz (materijal dostavljen)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.