Zagreb, 10. i 11. 12.2021.

VIRTUALNA DOGAĐANJA - MUSKELS LAB

Nositelj projekta: Forum ortopeda i traumatologa Hrvatske

Zagreb, 04.09.2019.

PROJEKT: MUSKULOSKELTNO ZDRAVLJE - ULOG U BUDUĆNOST!

Nositelj projekta: Forum ortopeda i traumatologa Hrvatske

Ukratko o projektu:

Učestalost muskuloskeletnih poremećaja je u sve većem porastu te se procjenjuje da bi kroz nekoliko desetaka godina zauzeo visoko mjesto  po pojavnosti. Muskuloskeletni poremećaji mogu biti posljedica rizičnih čimbenika poput nepravilne prehrane, sjedilačkog načina života, neznanja o važnosti bavljenja fizičkom aktivnosti. Istraživanja pokazuju da bavljenje djece bilo kakvom fizičkom aktivnosti te konzumiranjem pravilne prehrane povoljno djeluje na razvoj djeteta, a pogotovo na razvoj muskuloskeletnog sustava kao i kognitivne sposobnosti djeteta. U kasnijoj dobi rezultira smanjenjem broja muskuloskeltnih poremećaja, debljine i drugi kroničnih nezaraznih bolesti. Navedeni pokazatelji ukazuju kako je potrebno provoditi edukacije o važnosti i prevenciji muskuloskeletnog zdravlja već od najranije dobi kako bi se ojačali mišići, kosti i zglobovi. Neupitna je opredijeljenosti Grada Zagreba da se već sad osiguravaju uvjeti za siguran, zdrav i kvalitetan život, kao i rast i razvoj djece. Stoga je potrebno dodatno osvijestiti dionike projekta o važnosti muskuloskeletnog sustava kroz provođenje niza novih aktivnosti. Projektom želimo promovirati muskuloskeletno zdravlje te utjecati na smanjenje pojavnosti muskuloskeletnih poremećaja djelujući prema predškolskoj djeci, odgojno-obrazovanim djelatnicima te roditeljima predškolske djece provedbom preventivnih, edukativnih i promotivnih aktivnosti.

Aktivnosti projekta te način provedbe:

Edukacija djece i njihovih roditelja ili staratelja te obrazovno odgojnih radnika koji rade s djecom predškolske dobi Grada Zagreba o važnosti muskuloskeletnog sustava i njegovog zdravlja kako bi ga očuvati već od najranije dobi.

Promocije projekta kroz brošure za roditelje i odgojno obrazovane radnike.

Prevencija kroz antropometrijska mjerenja (mjerenje veličine tijela, tjelesne mase, tjelesnih proporcija).

Radionice, javne tribine i simpoziji na kojim će se promovirati muskuloskeltni sustav i zdravlje, zdrava prehrana i sport kojim podižemo muskuloskeltno zdravlje na veću razinu.

Aktivnosti provode:

multidisciplinarni tim kojeg čine vrhunski stručnjaci iz područja ortopedije i traumatologije, nutricionist, fizioterapeut, kineziolog.

Partner projekta: NZZJZ Dr. Andrija Štampar

Uloga i aktivnosti NZZJZ Dr Andrija Štampar:

NZZJZ danas je vodeća ustanova u praksi i pružanju usluga javnog zdravstva poštujući pri tome najviše standarde društveno odgovornog ponašanja i znanstveno utemeljenih spoznaja nudeći korisnicima visoku kvalitetu pouzdanost po načelima zdravstvene izvrsnosti.

Cilj:

Provođenje preventivnih mjera zdravstvene zaštite, unapređenja muskuloskeletnog zdravlja djece predškolske dobi

Osvijestiti činjenicu da igra, tjelesna aktivnost, sport i prehrana mogu biti i izazov za očuvanje muskuloskeletnog zdravlja a ujedno čimbenici koji smanjuje rizik za razvoj prekomjerne težine i pretilosti.

Provoditi mjere zdravog odrastanja te jačati odgovornost svih dionika u razvoju  muskuloskeletnog sustava i zdravlja.

Podaci dobiveni antropometrijskim mjerenjima će biti kvalitetni pokazatelji zdravlja, rasta i razvoja djece predškolske dobi Grada Zagreba.

Važnost promoviranja muskuloskeletnog sustava i zdravlja vitalna je komponenta u prevenciji muskuloskeltnih poremećaja. Preduvjet za postizanje maksimalno povoljnog učinka na muskuloskletno zdravlje je prevencija i edukacija.

Očekivani rezultati:

Osviještenost o važnosti muskoskeletnog susava (mišića, kostiju i zglobova) kroz utjecaj sportskih aktivnosti i prehrane na njegov razvoj.

Usvajanje navika kod djece kroz sport za provođenje fizičke aktivnosti, igru te kroz uravnoteženu  prehranu u svrhu prevenciju te unaprjeđenja muskuloskeletnog zdravlja.

Financiranje projekta:

Sredstvima iz Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2019. godinu.